Je bent hier: Home The future

The future

duurzaamheidsstrategie

Bij Lienesch nemen we de verantwoordelijkheid voor onze producten. We denken zorgvuldig na over de keuzes die we maken en welk effect deze hebben op de aarde haar bewoners. Voor ons is duurzaamheid geen marketingtool. We proberen er in alle aspecten van onze activiteiten rekening mee te houden. Dit betekent dat we in kaart brengen hoeveel CO2 we uitstoten met onze kantoren en productieruimte, maar ook dat we ervoor zorgen dat onze leveranciers verantwoord omgaan met onze producten en dus met onze wereld. Dit is erg belangrijk voor ons.

verantwoord inkopen verantwoord inkopen
verantwoorde productie verantwoorde productie
verantwoorde producten verantwoorde producten
waardevolle partnerschappen waardevolle partnerschappen
sociale verantwoordelijkheid sociale verantwoordelijkheid
The Future

verantwoord inkopen

Idealiter worden alle hulpbronnen effectief en op een circulaire manier gebruikt, in tegenstelling tot een lineaire manier. Onze duurzame stoffen zijn een goed voorbeeld van het upcyclen van kunststoffen op oliebasis of het recyclen van PET flessen/plastic na gebruik door consumenten.

verantwoorde productie

Alleen ontwikkelen en produceren wat er echt toe doet. Bijvoorbeeld door een weloverwogen keuze van gebruikte grondstoffen (gerecycled), door alleen te produceren wat nodig is (juiste breedte en niet te veel) en door de productie van onze stoffen zo duurzaam mogelijk te maken met het gebruik van hernieuwbare energie.

verantwoorde producten

Producten van hoge kwaliteit met een lange levensduur, gemaakt van eerlijke, traceerbare materialen en eerlijke productieprocessen is waar we voortdurend naar streven. En meestal zijn dit stoffen gemaakt van gerecycled Europees polyester. Daarmee dragen we echt bij aan een betere toekomst van onze planeet.

waardevolle partnerschappen

Met "Creating the future together" als ons motto, is de keuze voor deze hoeksteen binnen Lienesch meer dan logisch. Alleen samen met onze partners, leveranciers en klanten kunnen we het verschil maken.

sociale verantwoordelijkheid

Voor ons omvat dit duurzame inzetbaarheid en de vitaliteit van onze medewerkers, maar ook het sociale en familiare aspect binnen Lienesch, met aandacht voor de individuele behoeften van medewerkers. Lienesch gelooft in inclusie en diversiteit en sponsort al jaren lokale goede doelen

duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Lienesch heeft 4 van de 17 zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties aangenomen.

3 Goede gezondheid en welzijn:
Zorgen voor een gezond leven en welzijn voor iedereen, op elke leeftijd. Dit geldt niet alleen voor al onze werknemers, maar ook voor alle consumenten die onze prachtige stoffen gebruiken om hun binnenklimaat te veraangenamen.

9 Industrie, innovatie en infrastructuur:
Veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren.

12 Verantwoorde consumptie en productie:
Zorgen voor duurzame productieinrichting en consumptie. Meer doen met minder, is precies waar wij ons als Lienesch toe hebben verplicht. We zetten ons in om afval in onze totale productieketen te verminderen, het aandeel van producten gemaakt van (post-consumer) gerecycled polyester te vergroten en duurzame oplossingen te blijven bieden. 

17 Partnerschap voor de doelstellingen:
Versterken van de middelen voor implementatie en revitaliseren van onze wereldwijde partnerschappen voor een duurzame ontwikkeling. Als ketenregisseur werkt Lienesch samen met partners met wie we een langdurige, duurzame relatie hebben en met wie we onze duurzame visie op het bereiken van een betere toekomst voor iedereen delen.

certificeringen

Lienesch producten zijn voorzien van de juiste certificeringen voor het beoogde gebruik van de stoffen. De certificeringsinstanties testen en controleren onafhankelijk de veiligheid van producten en hun productieprocessen voor gezondheid en milieu. Lienesch produceert en levert volgens de volgende certificeringen:

OEKO-TEX

De Duitse standaard 100 van OEKO-TEX® is een van 's werelds bekendste keurmerken voor textiel dat is getest op schadelijke stoffen. Het staat voor vertrouwen van de klant en hoge productveiligheid. De Standaard 100 by Oeko-Tex wil consumenten duidelijk maken dat de gelabelde textielproducten laboratoriumtests hebben ondergaan op een breed scala aan schadelijke stoffen en dat het gehalte van deze stoffen onder de grenswaarden blijft die zijn vastgesteld door de Oeko-Tex Associatie.

Lees meer

Remokey

REMOkey berekent, labelt en visualiseert de voordelen van uw gebruik van gerecyclede materialen. Zo beschikt u over een duidelijke en effectieve 'boodschapper' om uw klanten te informeren en uw milieubesparingen uit te drukken. Om het definitieve percentage gerecycled materiaal in uw product te bepalen, brengen we het traject van het product door de toeleveringsketen in kaart. Beginnend bij de herkomst van de gerecyclede vezels, gevolgd door de productie van garens en stoffen en eindigend bij de productiefase van het product. Het gebruik van gerecyclede materialen in plaats van 100% nieuwe grondstoffen maakt een aanzienlijk verschil. Op basis van de uiteindelijke stofsamenstelling en het bevestigde percentage gerecycled materiaal berekenen en tonen we de aangegeven impactvermindering.

Lees meer

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle Certified® is de wereldwijde standaard voor producten die veilig, circulair en verantwoord gemaakt zijn. Toonaangevende merken, detailhandelaren, ontwerpers en fabrikanten in de hele waardeketen vertrouwen op de Cradle to Cradle Certified-productstandaard om ervoor te zorgen dat de impact van hun producten op mens en milieu positief is. Al meer dan tien jaar helpt Cradle to Cradle Certified bedrijven om materialen en producten te innoveren en te optimaliseren volgens 's werelds meest geavanceerde, op wetenschap gebaseerde maatstaven. Cradle to Cradle Certified beoordeelt de veiligheid, circulariteit en verantwoordelijkheid van materialen en producten in vijf categorieën van duurzaamheidsprestaties: 1.Materiaalgezondheid: ervoor zorgen dat materialen veilig zijn voor mens en milieu 2.Productcirculariteit: een circulaire economie mogelijk maken door regeneratieve producten en procesontwerp 3.Schone lucht en klimaatbescherming: beschermen van schone lucht, bevorderen van hernieuwbare energie en verminderen van schadelijke emissies 4.Water- en bodembeheer: schoon water en gezonde bodems waarborgen 5.Sociale rechtvaardigheid: mensenrechten respecteren en bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving Een product krijgt een prestatieniveau in elke categorie - Basis, Brons, Zilver, Goud of Platinum - waarbij het laagste prestatieniveau het algemene cijfer van het product vertegenwoordigt. Betekenis Cradle to Cradle Bronze (True® Clear Alu) Materiaal Gezondheid Het product is voor minstens 75% beoordeeld (op gewicht) met behulp van ABC-X-classificaties. Extern Beheerde Componenten (EMC's) worden beschouwd als beoordeeld en dragen bij aan het totale percentage van het product dat beoordeeld is. Producten die volledig uit biologische voedingsstoffen bestaan (bijv. cosmetica, persoonlijke verzorging, zeep, wasmiddelen, etc.) moeten 100% beoordeeld worden. Er is een uitfaserings- of optimalisatiestrategie ontwikkeld voor de materialen met een X-classificatie. Hergebruik van materiaal -Het product heeft een score voor materiaalhergebruik van ≥ 35. Hernieuwbare energie en koolstofbeheer -Er wordt een strategie voor het gebruik van hernieuwbare energie en koolstofbeheer ontwikkeld. Waterbeheer -Een wateraudit voor het hele bedrijf is voltooid. Sociale eerlijkheid -Een volledige zelfaudit voor maatschappelijke verantwoordelijkheid is afgerond en een strategie voor positieve impact is ontwikkeld (gebaseerd op UN Global Compact Tool of B-Corp)

Lees meer

True®

True® is een eerlijk en transparant label voor stoffen voor raamdecoratie en wordt alleen toegepast als we zeker weten dat het aan alle duurzaamheidscriteria voldoet. Stoffen met het True® logo zijn echte, duurzame stoffen. Producten met dit label zijn echte producten. Gemaakt van eerlijke, traceerbare materialen en eerlijke productieprocessen. En meestal zijn ze gemaakt van post-consumer gerecycled polyester. Waarmee we een echte bijdrage leveren aan de toekomst van onze planeet en haar bewoners.

Lees meer

GREENGUARD

Amerikaans certificeringsprogramma. Van producten die het GREENGUARD-certificaat hebben behaald, is wetenschappelijk bewezen dat ze voldoen aan de strengste normen voor chemische emissies ter wereld. Ze helpen de luchtvervuiling binnenshuis en het risico op blootstelling aan chemische stoffen te verminderen en dragen bij aan een gezonder binnenklimaat.

Lees meer

REACH

Een REACH Certificate of Compliance is een document dat verklaart dat een product voldoet aan de REACH-regelgeving van de Europese Unie (EU). REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën. REACH is een verordening van de Europese Unie, die sinds 1 juni 2007 is aangenomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen te verbeteren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te vergroten. Het bevordert ook alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen. In principe is REACH van toepassing op alle chemische stoffen; niet alleen stoffen die worden gebruikt in industriële processen, maar ook in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld in schoonmaakproducten, verf en in artikelen zoals kleding, meubels en elektrische apparaten. Daarom heeft de verordening invloed op de meeste bedrijven in de EU. REACH legt de bewijslast bij bedrijven. Om aan de verordening te voldoen, moeten bedrijven de risico's identificeren en beheren die verbonden zijn aan de stoffen die ze produceren en in de EU op de markt brengen. Ze moeten ECHA laten zien hoe de stof veilig kan worden gebruikt en ze moeten de risicobeheersmaatregelen communiceren naar de gebruikers. Als de risico's niet beheersbaar zijn, kunnen de autoriteiten het gebruik van stoffen op verschillende manieren beperken. Op lange termijn moeten de gevaarlijkste stoffen worden vervangen door minder gevaarlijke.

Lees meer

BREAAM

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is de certificeringsmethode voor een duurzame gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. De methode is ontwikkeld door de Building Research Establishment (BRE) en wordt inmiddels in meer dan 80 landen wereldwijd gebruikt. In totaal hebben al bijna 600.000 projecten een BREEAM-certificaat. Waarom milieubeoordelingsmethoden gebruiken? De wereld ondergaat momenteel de grootste stedelijke groeigolf in de geschiedenis van de mensheid. Wist je dat er tot 2060 elke 5 dagen het equivalent van Parijs aan vloeroppervlakte bijkomt en dat van Japan elk jaar? Gebouwen zijn verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en leveren daarom een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering. Om de emissiereductiedoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs tegen 2030 te halen, moeten bestaande gebouwen aanzienlijk sneller worden gerenoveerd op het gebied van energie-efficiëntie en moet er meer hernieuwbare energie worden opgewekt en ingekocht. Hoewel het een uitdaging is, is er nog tijd om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te halen en de routekaart van de Europese Green Deal te volgen - als we nu handelen. Milieubeoordelingsmethoden zoals BREEAM hebben als doel de impact van gebouwen op het milieu te verminderen tijdens de vroege ontwerp- en ontwikkelingsfasen, de bouwfase en de levensduur van het gebouw. BREEAM bepaalt niet alleen de mate van duurzaamheid van een gebouw, maar ook de economische, ecologische en sociale voordelen die het heeft voor de mensen die betrokken zijn bij de levenscyclus van dat gebouw. We gaan daar dieper op in in ons artikel over de voordelen van BREEAM beoordelingen.

Lees meer

Ecovadis Bronze

Lienesch heeft een Ecovadis Bronze rating. Het doel van de EcoVadis-methodologie is om de kwaliteit van het duurzaamheidsmanagementsysteem van een bedrijf te meten aan de hand van het beleid, de acties en de resultaten. De beoordeling richt zich op 21 duurzaamheidscriteria die zijn gegroepeerd in vier thema's: Milieu, Arbeid & Mensenrechten, Ethiek en Duurzame inkoop.

Lees meer

True® Salerno

True® Salerno is gemaakt van 100% post-consumer gerecycled polyestergaren. Het Shantung karakter, dat ontstaat door een gestructureerd weefpatroon, geeft de stof zijn prachtige uitstraling die past bij elke interieurstijl. True® Salerno voelt natuurlijk en puur aan en is verkrijgbaar in zestien commerciële, subtiele kleuren.

True® Positano

De transparante stof True® Positano is gemaakt van 100% post-consumer gerecycled polyestergaren. Het Shantung effect versterkt de structuur van de stof. Door het gebruik van zowel uni- als meerkleurige garens in de inslag ontstaat een levendig kleurenpatroon. De stof heeft een elegante, licht glanzende uitstraling die past bij elk interieur. True® Positano is verkrijgbaar in vier kleuren.

True® Dorval FR BO

Semi-transparante Honeycell® honingraatstof True® Dorval FR is gemaakt van post-consumer gerecycled polyester en filtert prachtig het binnenvallende daglicht. Bovenop de duurzame voordelen van deze stof, is deze stof vlam vertragend volgens de Europese B1-norm. True® Dorval FR is ook verkrijgbaar als verduisterende stof in negen tijdloze kleuren en in verschillende celgrootte.